i jak odczytać wynik?

 

1.

Stężenie w normie, brak infekcji bakteryjnej

Stężenie w normie, brak infekcji bakteryjnej

 

2.

Podwyższone stężenie, możliwa infekcja wirusowa

Podwyższone stężenie, możliwa infekcja wirusowa

 

3.

Podwyższone stężenie, możliwa infekcja wirusowa

Znacznie podwyższone stężenie, zalecany kontakt z lekarzem, możliwa infekcja bakteryjna

 

 

Przygotowanie i pobranie próbki

1. Do wykonania testu CRP należy wykorzystać zawartość opakowania „A” oraz opakowanie „B”

Zamknięte opakowanie A i B

2. Wyciągnąć plastikową probówkę z opakowania ..A” i umieścić w jednym z otworów stojaka z opakowania „B” (patrz ryc. 1).ryc.

3. Otworzyć plastikową butelkę z roztworem (One Step Rapid Test Buffer) z opakowania „B”, obrócić do góry dnem i do probówki umieszczonej na stojaku przelać 10 kropel roztworu (przez umiarkowane ściskanie butelki). Probówka służy do zmieszania roztworu z próbką krwi (patrz ryc. 2).ryc. 2

4. Umyć ręce lub piętę (u dzieci w wieku poniżej jednego roku) ciepłą wodą z mydłem, następnie dokładnie spłukać i wysuszyć. Zapewni to czystość w miejscu wkłucia i poprawi przepływ krwi.

5. Przetrzeć roztworem dezynfekcyjnym boczną część opuszka palca lub piętę. Można użyć dowolnego z typowych roztworów dezynfekujących, które są częścią domowej apteczki (Betadine, Jodisol, woda utleniona 3%, Septonex) lub alkohol. Należy odczekać, aż zwilżona część całkowicie wyschnie.

6. Chwycić jednorazowy sterylny lancet z opakowania „A”, obracając zwolnić sterylną nakrętkę i usunąć ją (patrz ryc. 3).ryc. 3

Nie należy używać jednorazowego sterylnego lancetu, jeśli wcześniej doszło do zdjęcia sterylnej nakrętki.

7. Ustawić głębokość wkłucia. Do pobrania krwi włośniczkowej z pięty u dzieci poniżej 1 roku należy ustawić niewielką (małe nacięcie) lub średnią głębokość wkłucia. Regulacje głębokości wkłucia przeprowadzać po zdjęciu sterylnej nakrętki (patrz ryc. 4).ryc. 4

8. Chwycić jednorazowy sterylny lancet między palec wskazujący, środkowy i kciuk.

9. Przyłożyć jednorazowy sterylny lancet mocno na wcześniej wybranym i zdezynfekowanym miejscu wkłucia.

10. Kciukiem nacisnąć do oporu zwalniający przycisk, do momentu delikatnego kliknięcia (patrz ryc. 5).ryc. 5

11. Delikatnie masować palec w kierunku opuszka lub poprzez lekki ucisk wytworzyć krople krwi. Ważne: krew nie może być roztarta na powierzchni palca!

12. Za pomocą dołączonej mikropipety (opakowanie „A”) pobrać próbkę krwi do zaznaczonej linii na mikropipecie (tj. 10 pl) (patrz ryc. 6).ryc. 6

13. Pobraną próbkę krwi wycisnąć do plastikowej probówki z roztworem (patrz pkt. nr 3) i dobrze wymieszać (patrz ryc. 7).

ryc. 7

 

14. Instrukcje użycia mikropipety:

a) Mikropipetę uchwycić pośrodku kciukiem i palcem wskazującym.

b) Naciskając usunąć z mikropipety powietrze i zanurzyć otwarty koniec w kropli krwi.

c) Zwolnić nacisk i zassać próbkę krwi do mikropipety.

d) Próbkę krwi wycisnąć z mikropipety do plastikowej probówki przez ponowne naciśnięcie i dobrze wymieszać.

e) Przez ponowne zassanie i wyciśnięcie zmieszanego roztworu w probówce zostanie osiągnięte optymalne wypłukanie krwi z mikropipety.

Wyciągnąć pozostałą zawartość opakowania „A”. Rozpakować folię ochronną przez oderwanie w miejscu nacięcia i wyjąć kroplomierz oraz test. Test położyć na płaskiej, czystej powierzchni, tak aby widzieć jego przednią stronę z okienkami i opisami.

Kroplomierzem zassać próbkę z probówki (patrz ryc. 8)ryc. 7

i nakapać 4 krople do dołka przeznaczonego na aplikację próbki (oznakowany literą S) (patrz ryc. 9). rys. 9

 

Od tego momentu należy zacząć mierzyć czas – 5 minut.

Wynik:
Mniej niż 10
mg/lstężenie CRP w normie

W oknie wyników pokażą się dwa różowe paski: jeden w linii kontrolnej (C), drugi w linii referencyjnej (R). W linii testowej (T) nie pojawi się żaden pasek. Pasek w linii kontrolnej (C) pokaże się wówczas, gdy test jest funkcjonalny, niezależnie od intensywności koloru tego paska.

Wynik ten oznacza, że próbka zawiera normalne stężenie CRP. Infekcja bakteryjna nie została potwierdzona testem i stosowanie antybiotyków w tym przypadku prawdopodobne nie przyczyni się do poprawy stanu zdrowia.

Normalne fizjologiczne stężenia CRP w pełni nie wykluczają obecności mniejszego, miejscowego zapalenia albo choroby przewlekłej, w których odpowiedź systemu immunologicznego w ostrej fazie jest minimalna (przykładem może być postępujące stwardnienie układowe, toczeń rumieniowaty układowy, wrzodziejące zapalenie jelita grubego). Produkcja CRP może być naruszona w następstwie uszkodzenia komórek wątroby (wytwarzających CRP do krwi) lub zaburzenia funkcji komórek układu odpornościowego.

od 10 do 30 mg/l – zwiększone stężenie CRP

W oknie wyników pokażą się trzy różowe paski. Paski w linii referencyjnej (R) i testowej (T) mają taką samą intensywność koloru lub pasek w linii testowej (T) ma mniejszą intensywność niż pasek w linii referencyjnej (R). Pasek w linii kontrolnej (C) pokaże się wówczas, gdy test jest funkcjonalny, niezależnie od intensywności koloru tego paska. Podwyższone stężenie CRP odpowiada zazwyczaj łagodnej infekcji bakteryjnej. Do typowego gwałtownego wzrostu dochodzi w chorobie zapalnej organizmu, wzrost na ogół przebiega do znacznie podwyższonych wartości CRP w ciągu kilku godzin. Ponadto niektóre wirusy mogą spowodować wzrost stężenia CRP powyżej 10 mg/l.

Umiarkowanie podwyższone wartości mogą mieć osoby obciążone fizycznie, osoby z insulinoopornością i cukrzycą, palacze, osoby cierpiące na zaburzenia snu, wysokie ciśnienie krwi. Wartość CRP do 20 mg/l może wystąpić u kobiet w trzecim trymestrze ciąży.

Ponad 30 mg/l – znacznie zwiększone stężenie CRP

W oknie wyników pokażą się trzy różowe paski. Pasek w linii testowej (T) ma większą intensywność niż pasek w linii referencyjnej (R). Im silniejszy i bardziej intensywny kolor paska w linii testowej (T) w stosunku do linii referencyjnej (R), tym wyższe wykryte stężenie CRP. Pasek w linii kontrolnej (C) pokaże się wówczas, gdy test jest funkcjonalny, niezależnie od intensywności koloru tego paska.

Znacznie podwyższone stężenie CRP potwierdziło infekcję bakteryjną. Zaleca się kontakt z lekarzem, który oceni stan zdrowia pacjenta oraz podejmie decyzję o ewentualnym wprowadzeniu antybiotykoterapii. Uwaga: Ze względu na różnice w przepuszczalności białka C-reaktywnego we krwi włośniczkowej (w przeciwieństwie do krwi żylnej) test może wykazywać nieznacznie podwyższone stężenie w odniesieniu do oznaczenia  biała CRP metodą laboratoryjną. Zaleca się, aby ocenić aktualny stan zdrowia pacjenta innym badaniem lekarskim.